Logo Rowdy Van Oorschot Uitvaartzorg in Amsterdam

Disclaimer voor Rowdy Van Oorschot

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 18/11/2020.

Rowdy van Oorschot, gevestigd te Nieuwe Looiersstraat 142, 1017 VG Amsterdam, Nederland, is niet verantwoordelijk voor handelingen gesteld door de gebruiker van deze website op basis van diens informatie, zoals toegelicht in deze Disclaimer.

Contactinformatie:
Voetboogstraat 29 – 1012 XK Amsterdam, Nederland
Tel. +31 6 82 78 43 29

Alle informatie op deze website – https://www.rowdyvanoorschot.be/ – is ter goeder trouw gepubliceerd en is uitsluitend bedoeld ter informatie. Rowdy Van Oorschot biedt geen absolute garanties met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens vermeld op haar website. Elke actie die u als bezoeker onderneemt op basis van de informatie op deze website wordt beschouwd als een actie op eigen risico. Prijzen en producten op de website van Rowdy Van Oorschot kunnen verschillen van de werkelijkheid. Rowdy Van Oorschot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke verliezen en / of schade in verband met het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website, informatie, toepassingen van interactieve aard, foto’s, … horen toe aan Rowdy Van Oorschot en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren van een deel of geheel van deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook naar vorm of inhoud zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Rowdy Van Oorschot, zal worden vervolgd burgerlijk en strafrechterlijk.

Links naar externe websites

U kunt via onze website andere websites bezoeken door hyperlinks naar externe websites te volgen. Hoewel Rowdy Van Oorschot ernaar streeft haar website uitsluitend van kwalitatieve links te voorzien, hebben wij geen controle over de (aard van de) inhoud van deze websites. Links naar externe websites kunnen niet worden beschouwd als een aanbeveling voor de inhoud van deze websites. De eigenaar (s) en / of inhoud van deze websites kunnen onaangekondigd veranderen voordat Rowdy Van Oorschot de mogelijkheid heeft om de relevante (slechte) link te verwijderen.
Houd er rekening mee dat zodra u de website van Rowdy Van Oorschot verlaat, andere websites hun eigen privacybeleid en -voorwaarden hebben. Rowdy Van Oorschot heeft hier geen controle over. Het wordt aanbevolen om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites te bekijken voordat u een overeenkomst sluit of informatie beschikbaar stelt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, geeft u aan deze disclaimer te hebben gelezen en aanvaard.