Logo Rowdy Van Oorschot Uitvaartzorg in Amsterdam

Wat te doen bij overlijden?

Is er zojuist iemand in uw naaste omgeving overleden? Vanaf dit moment hoeft u niet zozeer snel te handelen, maar wel zorgvuldig. Volg rustig de stappen in onderstaand overzicht:

Stap 1: Neem met elkaar de tijd voor dit moment, en breng andere naasten op de hoogte.

Stap 2: Heeft het overlijden thuis plaatsgevonden? Neem dan contact op met de huisarts van de overledene, of met de dienstdoende arts. In een ziekenhuis of zorginstelling wordt dit voor u geregeld. De arts vult een overlijdensverklaring in en bespreekt met u eventuele wensen en mogelijkheden rondom orgaandonatie.

Stap 3: Leg kleding klaar waarin de overledene gekleed mag worden, of geef zelf de laatste verzorging.

(denk hierbij ook aan e.v.t. gebitsprotheses, bril e.d.)

Stap 4: Neem vervolgens contact met mij op via 06 82 78 43 29. Dit kan 24 uur per dag.

Vanaf dit moment bespreken we samen de verdere gewenste volgorde van handelen. Misschien mag de eerste zorg voor de overledene direct plaatsvinden, of misschien bent u eerst nog liever in eigen kring samen. Deze ruimte is er.

In de tijd die komen gaat, lopen emotionele en praktische zaken door elkaar heen. Daarin bewaak ik namens u het overzicht, en ik neem desgewenst uit handen wat voor u te veel is.

Sfeerbeeld Rowdy Van Oorschot Uitvaartzorg in Amsterdam

Uitvaart regelen of voorbereiden?

Dient u een uitvaart te regelen of legt u graag uw eigen uitvaartwensen tijdig vast?
Rowdy van Oorschot Uitvaartzorg is 24 uur per dag bereikbaar via 06 82 78 43 29